Custom Search

Sabtu, September 13, 2008

Kecintaan Pada Dunia

KEHINAAN MEREKA YANG CINTAKAN DUNIA

AL-QURAN berdepan dengan masyarakat jahiliah, adalah suatu gambaran bagaimana risalah Islam mencabar fahaman kebendaan bila dan dimana saja. Allah s.w.t telah pun mengisahkan melalui wahyu makki. Keseluruhan surah ayat-ayat yang turun di Makkah, memperlihatkan sikap Al-Quran terhadap manusia yang berfahaman kebendaan, materialisme atau orang-orang jahiliah.

CIRI-CIRI DAN SIFAT MANUSIA MATERIALISME

1. Egois, Bangga dengan Keakuan Diri

Al-Quran menyebutkan salah satu diantara sifat mereka adalah, angkuh terhadap keakuan diri. Egois ini berpunca dari cinta diri secara benlebih-lebihan, khususnya pada peringkat masa kanak-kanak, bagi manusia yang bersandarkan kepada benda semata.

Al-Quran mengingatkan kita pada sebahagian orang mukmin yang kembali kepada keputusan semula (mengingkari janji setia berperang) kerana kekalahan yang mereka terima di medan pertempuran Uhud. Allah s.w.t. berfirman, yang maksudnya: “Dan segolongan telah memperhatikan diri sendiri, mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah sw.t, seperti sangkaan jahiliah." (Al-Imran: 154)

Ayat ini mendedahkan sikap segolongan masyarakat mukmin yang ikut berperang di medan pertempuran Uhud, yang hanya memikirkan diri sendiri bagaimana dapat menyelamatkan daripada mara bahaya yang dihadapi. Sangkaan mereka bahawa keselamatan hidup itu bukan di medan pertempuran.

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: “Mereka berkata, apakah ada bagi kita sesuatu dalam urusan ini. Katakanlah sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah s.w.t. Mereka menyembunyikan di dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada bagi kita sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini, nescaya kita tidak akan dibunuh di sini. Katakanlah jika sekiranya kamu berada di rumahmu, nescaya orang-orang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar (juga) ke tempat mereka terbunuh". (Al-Imran: 154)

Pengertian ayat ini, bermakna Al-Quran menjawab, sekaligus menolak pemikiran mereka bahawa dengan jauhnya dari medan pertempuran akan terselamat daripada mati. Mati dan hidup perkara yang telah ditentukan oleh Allah s.w.t. Dan datangnya, seseorang tidak mengenal tempat di mana dia mati, sekali pun ia berada di dalam numahnya. Pemikiran mereka bermaksud ingin lari dari kesusahan. Kesengsaraan menanggung akibat perang, mempertahankan jiwa dan kesukaran menerima akibat-akibat tententu bagi diri mereka.

Ciri-ciri seperti ini adalah sebahagian tanda orang-orang jahil dan manusia materialisme. Tetapi, bagi orang yang beriman akan berfikir kehidupan orang lain, sebagaimana mereka berfikir untuk kehidupan dirinya.

2. Bermegah Dengan Darah Kebangsawanan

Di antara sifat atau ciri-ciri manusia yang berfahaman kebendaan itu ialah, rasa megah dengan darah kebangsawanan. Seperti kaum Nabi Nuh a.s. yang berasal dari kelompok darah kehormat yang mengkehendaki pengikut risalah Nabi Nuh a.s. hanya terdiri daripada golongan mereka sahaja. Dan tidak sukakan kaum lain dan fakir miskin turut sama dengan mereka.

Oleh kerana itu, risalah yang dibawa baginda tidak dapat membezakan pengikut yang beriman diantara mereka. Mereka menyatakan rasa bangga sebagai salah satu sebab mereka tidak beriman dengan ajaran itu. Mereka beranggapan hidup bersama kaum dhaif akan menjatuhkan darjat kebangsawanannya. Allah s.w.t. tegaskan sikap mereka itu dalam firmanNya, yang bermaksud: “Mereka berkata, apakah kami akan beriman kepadamu, padahal yang mengikuti kamu adalah orang-orang yang hina.” (Asy-Syu'ra: 111)

Demikian juga Al-Quran mengisahkan orang-orang jahiliah dan kaum materialisme di Semenanjung Arab pada zaman Nabi Muhammad s.a.w., iaitu di mana mereka menolak risalah kenabian baginda dan kemukjizatan Al-Quran. Dalilnya kerana Allah s.w.t. tidak mengutus rasul dari salah satu di antara orang-orang besar atau pemimpin mereka di Makkah atau di Taif. Dalil mereka itu terungkap jelas dalam Al-Quran, seperti firman Allah s.w.t., yang bermaksud:
“Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dan salah satu dua negeri (Makkah dan Taif)". (Az-Zukhruf : 31)

Adat resam dan tradisi masyarakat jahiliah, tidak mengizinkan yang bukan orang kaya atau bukan berasal dari keluarga pemimpin diangkat menduduki kepemimpinan mereka. Hal ini, Rasulullah s.a.w. bukanlah berasal dari salah satu kedua-dua golongan itu. Dan bukan pula yang lebih sesuai menjadi Rasul mengeluarkan kata-kata kebenaran kepada mereka menurut pandangan orang-orang Jahiliah.

3. Rasa Bangga Dengan Harta dan Kekuatan

Suatu perkara biasa bagi manusia bermegah diri dengan harta dan kekuatan, seperti Allah s.w.t. terangkan di dalam Al-Quran mengenai jawapan kaum Saba yang menentang risalah Nabi Sulaiman a.s. “Mereka berkata: Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat. Terpulanglah perintah engkau wahai tuan puteri, maka lihatlah apa yang engkau perintahkan". (An-Naml: 33)

Al-Quran menunjukkan bahawa bagaimana dugaan mereka di dalam menghadapi musuh dengan ketiadaan kekuatan lain kecuali kekuatan kebendaan. Banyak lagi ayat Al-Quran yang menyatakan dugaan mereka itu keliru dan tidak tepat. Malah lebih jauh dari itu, mereka merasa bongkak dan sombong dengan kekuatan material yang dimiliki. Allah s.w.t. telah pun berfirman, yang maksudnya: “Dan Kami tidak mengutus kepada sesuatu negeri seorang pemberi ingatan, melainkan orang yang hidup mewah di negeri itu, mereka berkata : Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya. Dan mereka berkata: Kami lebih banyak mempunyai harta dan anak (daripada kamu) dan kami sekali-kali tidak akan diazab" (Al-Saba: 34-35)

Al-Quran telah mencatat kesombongan kaum 'Ad yang menolak risalah Nabi Hud a.s. Hal ini dinyatakan Allah s.w.t. dalam firmanNya yang bermaksud: “Adapun kaum ‘Ad maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar, dan mereka berkata, siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami". (Al-Fussilat: 15)

4. Memandang Rendah Orang Awam.

Yang dimaksudkan di sini ialah adanya rasa diri lebih unggul, berbangga dengan kekuatan kebendaan dan harta yang dimiliki sehingga merendahkan dan meremehkan orang-orang hina yang melaungkan dakwah dan meremehkan kemanusiaan yang tinggi, keadilan dan kasih sayang.

Anggapan mereka tidak ubah seperti orang yang tidak berguna, dan tidak sepatutnya bercakap sedemikian. Demikianlah penghinaan yang diterima Nabi Musa a.s, yang mendapat hinaan dari Firaun. Seperti firman Allah s.w.t. yang bermaksud: “Dan Firaun berseru kepada kaum (seraya) berkata. Hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku dan (bukankah) sungai-sungai ini mengalir di bawahku maka apakah kamu tidak melihatnya. Bukankah aku lebih baik dari orang yang hina ini yang hampir tidak dapat menjelaskannya (perkataannya).

Mengapa tidak dipakaikan kepadanya gelang dari emas (maksudnya kenapa Tuhan tidak memakaikan gelang emas kepada Musa sebab menurut adat kebiasaan mereka apabila seseorang akan diangkat menjadi pemimpin, mereka mengenakan gelang dan kalung emas kepadanya sebagai tanda kebesaran) atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringinya". (Az-Zukhruf : 51-53)

Nabi Muhammad s.a.w. di dalam menghadapi masyarakat materialisme jahiliah tidak jarang pula menerima perlakuan yang kurang manusiawi, dihina dan diperolok-olokkan. Allah s.w.t. berfirman yang bermaksud: “Dan apabila orang-orang kafir itu melihat kamu, mereka hanya membuat kamu menjadi olok-olok. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela tuhan-tuhanmu, padahal mereka adalah orang-orang yang ingkar mengingat Allah s.w.t yang Maha Pemurah". (Al-Anbia : 36)

“Dan berkatalah pemuka-pemuka kafir diantara kaumnya dan yang mendusta akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah Kami mewahkan mereka dalam hidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, dia makan yang kamu makan, dan meminum dari yang kamu minum. Dan sesungguhnya jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, nescaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang yang merugi.” (Al-Mukminun : 33-34)

Sebagai garis umum di dalam masalah ini Al-Quran menyampaikan kepada kita bahawa orang-orang materislisme dipengaruhi di dalam kehidupan mereka dari dua hal.

  1. Pertama : Tertipu dengan kemewahan dan kemilauan harta benda.
  2. Kedua: Menghina dan mengolok-olok orang-orang yang beriman.
Dalam hal ini Allah s.w.t. menyatakan dalam firmanNya yang bermaksud: “Kehidupan dunia ini dihiasi dalam pandangan orang-orang kafir dan menghina orang-orang yang beriman.” (Al-Baqarah : 212)

5. Takbur (Sombong)

Kesombongan adalah pintu gerbang masuknya rasa memuji diri berlebih-lebihan. Dengan kesombongan, takbur boleh memalingkan dan memesongkan pandangan agama kepada rasa bongkak, takbur. Takbur pangkat, jabatan, keturunan, harta atau juga banyak anak. Dalam waktu yang sama, mereka pula memandang rendah dan mengecilkan erti dan peranan orang lain. Orang sombong meniti jalan melawan, menentang yang benar dan mendukung kebatilan.

Allah s.w.t. berfirman menyifatkan orang seperti ini dalam firmanNya yang bermaksud: "Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar. Jika melihat kekuasaanKu, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mahu menempuhnya. Yang demikian itu adalah kerana mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka selalu lalai daripadanya.” (Al-A’raf : 146)

Orang sombong (takbur) ialah orang yang melampaui batas. Mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia, pangkat atau darjat, harta benda atau kefanatikan lain-lain sifat. Allah s.w.t. ada menyatakan dalam firmanNya yang bermaksud: “Adapun orang yang melampau dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat kediamannya". (An-Nazi’at: 37-39)

6. Kedekut dan Tamak Haloba.

Kedekut adalah satu sifat egois yang melekat pada diri manusia materialisme. Bakhil menafkahkan hartanya dan kedekut membantu orang-orang yang perlu ditolong sebagai tanggungjawab hidup bersama dengan masyarakat lain. Al-Quran telah melukiskan sifat-sifat mereka dengan ucapan, sebagaimana firman Allah s.w.t. yang bermaksud: “Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah s.w.t. kepadamu, maka orang-orang kafir (manusia materialisme) berkata kepada orang-orang yang beriman : Apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah s.w.t. menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan? Ingatlah, kamu ini berada dalam kesesatan yang nyata.” (Yasin : 47)

Ayat ini menerangkan bagaimana jawapan kaum kafir materialis terhadap permintaan orang-orang mukmin untuk menyedekahkan sedikit hartanya buat orang-orang yang berhajat dan amat perlu mendapat pertolongan dan bantuan. Jawapan yang terkeluar dari mulut mereka melainkan olok-olok kepada orang yang beriman.

Mereka berkata, permintaan itu tidak semestinya kepada kami dan sepatutnya minta kepada Tuhanmu. Sebab Tuhanmu punya kuasa, maka lebih utama bagi orang-orang mukmin memohon kepadaNya untuk memberi makan orang-orang yang perlu dibantu. Jawapan mereka ini dipenjelaskan di dalam firman Allah s.w.t. yang bermaksud: “Mereka menjawab : Kami (orang-orang materislisme) dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan solat. Dan kami tidak pula memberi makan orang-orang miskin (kerana egois). Dan adakah kami memperkatakan yang batil bersama dengan orang yang memperkatakannya (iaitu perbincangan yang menodai dan memutar belitkan kebenaran Islam, bermakna mempertahankan kedudukan kepemimpinan mereka). Dan adakah kami mendustakan hari pembalasan (sebab mereka percaya kepada dunia saja)". (Al-Mudassir: 4346)

Selain sikap kedekut mereka itu, disertai pula dua sifat yang membawanya semakin teruk iaitu : Sifat bermusuhan dan sifat menyekutukan Allah s.w.t. Allah s.w.t. telah pun mengancam mereka dengan mencampakkannya ke dalam neraka kelak, seperti firmanNya yang bermaksud: “Humbankanlah olehmu berdua dalam neraka setiap orang yang ingkar berdegil. Yang sangat-sangat menghalangi suatu kebajikan, melanggar hukum agama, lagi meragui kebenaran. Yang menyembah benda lain beserta Allah s. w.t., maka humbankanlah mereka ke dalam seksaan (azab) yang sangat pedih". (Qaf: 24-26)

7. Suka Membantah dan Mengada-adakan

Al-Quran menyifatkan manusia materialisme adalah orang yang suka membantah dengan memberikan alasan yang salah (batil) bila berbincang dengan orang-orang yang benar. Menggunakan jawapan kebatilan itu bermaksud bersandar atau berselindung kepada tujuan-tujuan tertentu. Sesuatu yang benar, tidak akan mungkin selari dengan keinginan yang hendak mereka capai. Oleh itu, untuk menjaga tujuan-tujuan itu, mereka bertungkus-lumus mendukung dan menumpang pada kebatilan agar keinginan mereka menjauh dari kebenaran.

Allah s.w.t. ada menyebutkan dalam firmanNya yang bermaksud: “Orang-orang yang kafir membantah dengan yang batil agar dengan demikian mereka melenyapkan yang hak". (Al-Kahfi : 56)

8. Ingkarkan Hari Kiamat

Selama mereka itu di bawah tipu daya dan kilauan kehidupan dunia, selama itu pula mereka tidak melihat akan akhirnya (kiamat) dunia yang fana itu. Mereka buta terhadap pahala dan dosa di dalam kehidupan dunia yang terhad ini. Tujuan-tujuannya ialah bagaimana dapat atau tidak, harta dunia. Mereka beranggapan tiada dunia lain (akhirat) kecuali dunia ini saja.

Demikianlah keadaan manusia, ekoran mendambakan hawa nafsu di hadapan mereka, seperti apa yang ditunjuk oleh Allah s.w.t. dalam farmanNya yang bermaksud: “Dijadikanlah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini iaitu: wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kemewahan hidup di dunia dan di sisi Allah s.w.t tempat kembali yang baik (Syurga)". (Al-lmran : 14)

Tetapi, manusia yang berfahaman kebendaan serta egois, tetap berkeyakinan dan mempertahankan kehendak nafsu duniawi. Sehingga tidak disedari, bahawa gerak-geri mereka telah dikuasai oleh nafsu tamak dunia semata-mata yang pada akhirnya akan mengingkari hari kebangkitan, iaitu hari kiamat. Allah s.w.t. ada berfirman yang bermaksud: “Apakah Ia menjanjikan kepada kamu sekalian, bahawa bila kamu telah mati dan menjadi tanah dan bertulang-tulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan (dari kuburmu). Jauh sekali (dari kebenaran) apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu, tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini, kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi". (Surah Al-Mukminun: 35-37)

Sikap mereka yang tidak percaya akan adanya hari kebangkitan sesudah mati, menunjukkan bahawa:
  1. Pertama: Mereka itu tertipu oleh kehidupan dunia.
  2. Kedua: Tak kisah atau berpura-pura bodoh dengan adanya hidayah Allah s.w.t. dan risalah Nabi s.a.w. kepada umat manusia seluruhnya.
Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: “Sesungguhnya mereka itu tidak mengharapkan (tidak percaya) pertemuan dengan Kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu, dan mereka melalaikan ayat-ayat Kami.” (Yunus : 7)

( Sumber : Majalah Hidayah )

Image Hosted by ImageShack.us

0 ulasan:

Contact Me

Sekiranya anda ada sebarang pertanyaan atau cadangan, sila guna borang di bawah :

Template by - Abdul Munir | Daya Earth Blogger Template